OctoPOS

OctoPOS MED voor de zorg !!!

OctoPOS MED – speciaal voor de zorg

Steeds meer rekeningen bij zorgverleners, zoals apotheekhoudende huisartsen, moeten direct aan de balie door de patiënt worden voldaan via contant geld of PIN. Het bijhouden van deze administratie kost veel tijd en is niet efficiënt. De betalingen worden handmatig geboekt in de financiële administratie. Men loopt continu achter de feiten aan en heeft hierdoor onvoldoende inzicht in de openstaande posten. Voor praktijken die Twinfield gebruiken voor de boekhouding is er nu een oplossing: OctoPOS MED.

Wat is OctoPOS MED?

OctoPOS is een uitgebreid, webbased afrekensysteem, dat bij een groot aantal klanten in diverse branches de kassa naadloos koppelt aan de boekhouding in Twinfield. Op basis van deze techniek is OctoPOS MED ontwikkeld om voor zorgverleners tegen lage kosten een belangrijk knelpunt in de administratie te verhelpen. Om te beginnen met OctoPOS MED heeft u aan een PC met internettoegang voldoende.

Functionaliteit

OctoPOS MED stroomlijnt de administratie op de volgende punten:

Afrekenen van een factuur
Een factuur is vastgelegd in Twinfield en wordt door de patiënt via OctoPOS betaald aan de balie. De openstaande rekening wordt via een webservice door OctoPOS uit Twinfield opgehaald, betaald via pin of contant en geboekt als betaald in de debiteurenadministratie. Het boeken van de betalingen en het afletteren van facturen gebeurt eenmaal per dag ’s nachts via een automatisch proces. Geen handwerk meer nodig.

Vastleggen uitgaven en opnames uit de kas
Kasmutaties worden in OctoPOS MED op een eenvoudige manier vastgelegd met het bedrag en de kostensoort. Aan de kostensoort is eventueel een btwcode (gemengd) gekoppeld, waardoor het kostenbedrag automatisch op de juiste grootboekrekening kan worden geboekt in Twinfield.  Er is een sluitende kas en geen uitzoekwerk.

Registratie handverkoop

Ook voor de losse verkoop heeft OctoPOS verschillende opties: via verkoop op groep of registratie op artikelniveau. De omzet en de kasstroom worden uiteraard automatisch geboekt in Twinfield.

Voordelen

  • De betaalterminal kan gekoppeld worden aan OctoPOS. Door een gekoppelde PIN is er een minimale kans op kasverschillen als gevolg van een foutieve invoer van de betaalwijze.
  • De hoeveelheid handelingen aan de balie wordt geminimaliseerd. Het factuurnummer wordt ingevoerd in OctoPOS MED en vervolgens betaald. Daarna is de transactie afgehandeld. Er zijn verder geen handelingen voor de baliemedewerker.
  • De kasstroom is volledig gesloten. Alle transacties worden door OctoPOS MED geboekt in Twinfield en betaalde facturen worden direct afgeletterd. De administratie is iedere dag up-to-date.

Kortom, zowel aan de balie als bij de administratie worden handelingen verminderd en vereenvoudigd. Minder werk, maar meer inzicht en hogere efficiëntie.

Meer weten over OctoPOS MED in de praktijk, klik hier voor de ervaringen van huisartsenpraktijk Wapenveld.

De online Point of Sale oplossing